Chi Tiết

Tên

Julie

Họ

Ventura

Biệt Danh

jventura

Tiếng Việt