Chi Tiết

Tên

Amy

Họ

Oung

Biệt Danh

amyoung

Nghề Nghiệp

Thẩm Mỹ Viện

Quốc Gia

Mỹ Quốc

Tiếng Việt