Thành Thạo Cách ORLY Nail Prep

Kéo dài thời gian dùng Sản phẩm ORLY của bạn với công đoạn chuẩn bị đúng cách!

Mọi thứ bạn cần để chuẩn bị móng tay thật đúng cách cho bất kỳ dịch vụ khi dùng sản phẩm ORLY. Từ chăm sóc sâu lớp biểu bì đến tầm quan trọng của việc loại bỏ tất cả các dấu vết của dầu còn lại trên bề mặt móng tự nhiên, chúng tôi bao gồm hết tất cả!

 • Tầm Quan Trọng Của Việc Chuẩn Bị Móng
 • Khử Trùng với ORLY
 • Định Hình Móng Tự nhiên
 • Chăm Sóc Lớp Biểu Bì Đúng Cách
 • Làm Mịn Móng với GELFX
 • Làm sạch Cho Đúng Cách

Các Sản Phẩm Tiêu Biểu Trong Khóa Học

 • ORLY Hand Sanitizer Spray
 • Black Board File
 • Pusher & Remover
 • GELFX Buffer
 • Cutique*
 • Lint-Free Wipes
 • 3-In-1 Cleanser
 • Buffer File Duo
 • Pro Zebra File*

* Sản phẩm này là tùy chọn và được dùng làm ví dụ cho các nhu cầu dịch vụ cụ thể. Xem khóa học để biết thêm chi tiết.

Về Giảng Viên

Julie

4 Khóa Học

Not Enrolled
Miễn Phí

Chi Tiết Khóa Học Bao Gồm

 • 6 Bài học
 • 3 Các Bài Kiểm Tra
 • Chi Tiết Khóa Học Chứng Chỉ
Tiếng Việt