Thành Thạo Cách Sơn GELFX Gel Màu

Thành Thạo Cách Ứng Dụng GELFX

Đi sâu vào khóa học này để đạt sự thành thạo Dịch Vụ GELFX Nail Color của bạn! Từ cách ứng dụng hoàn hão đến khắc phục các lỗi thường gặp, bạn sẽ học mọi thứ cần thiết để đảm bảo dịch vụ GELFX của khách mang từ 2-3 tuần

 • Người khách hàng Phù hợp với GELFX
 • Thấu hiểu cách dùng Đèn GELFX
 • GELFX Nail Tip Primer
 • Cách Ứng Dụng & GELFX Basecoats
 • Khắc phục Sự Cố & Cách Ưng Dụng GELFX Màu
 • Cách Ứng Dụng & GELFX Topcoats
 • Hiểu về Lớp Ngăn cản (Lớp sơn dính)
 • Loại bỏ GELFX không hư hại nào

Những sản phẩm dùng trong khóa học

 • GELFX Nail Color
 • LED 800FX Lamp
 • GELFX Nail Tip Primer
 • GELFX Basecoat
 • Dry Brush
 • GELFX Topcoat
 • Pro Zebra File
 • GELFX Foil Remover Wraps
 • Genius Remover
 • Pusher & Remover
 • GELFX Buffer

Về Giảng Viên

Julie

5 Khóa Học

Not Enrolled
Miễn Phí

Chi Tiết Khóa Học Includes

 • 9 Bài học
 • 3 Các Bài Kiểm Tra
 • Chi Tiết Khóa Học Certificate
Tiếng Việt