Thành Thạo Cách Dùng Builder In A Bottle

Làm chủ 3 Kỹ thuật Sơn móng dạng Builder Khác nhau

Trong khóa học này bạn sẽ làm chủ 3 cách khác nhau để sử dụng các phần cải tiến của ORLY Builder In A Bottle và khám phá kỹ thuật nào phù hợp nhất cho bạn và khách hàng của bạn. 

 • Khách hàng Builder Hoàn hảo
 • GELFX Nail Tip Primer
 • Chọn một Kỹ thuật Áp dụng
 • Khắc phục sự cố & GELFX Perfect Fit Forms
 • GELFX Fast Forms
 • Đắp Móng bột Tự nhiên
 • Tạo hình và Giũa móng
 • Hoàn thành móng Tăng Cường Builder của Bạn
 • Phủ & Cân bằng lại sau 3 Tuần
 • Nước tẩy sạch Móng hư
 • Khắc phục sự cố Builder

Các Sản Phẩm Tiêu Biểu Trong Khóa Học

 • Builder In A Bottle
 • Nail Tip Primer
 • Perfect Fit Forms
 • Fast Forms
 • LED 800FX Lamp
 • Lint-Free Wipes
 • Pro Zebra File
 • Buffer File Duo
 • GELFX Topcoat
 • Cuticle Pusher & Remover
 • Genius Remover
 • GELFX Foil Remover Wraps
 • GELFX Buffer

Về Giảng Viên

Julie

5 Khóa Học

Not Enrolled
Miễn Phí

Chi Tiết Khóa Học Includes

 • 11 Bài học
 • 5 Chủ đề
 • 4 Các Bài Kiểm Tra
 • Chi Tiết Khóa Học Certificate
Tiếng Việt