Những Điểm Cơ Bản Về Bodyguard

Thành Thạo các kỹ thuật ứng dụng lớp phủ Bodyguar

Trong khóa học này, bạn sẽ thành thạo tất cả các cách khác nhau để sử dụng Bodyguard! Từ lớp phủ móng tự nhiên đến tạo độ mịn cho các thiết kế móng của bạn và thậm chí là sửa móng bị gãy. Bodyguard có thể làm tất cả!

 • Bodyguard Khách hàng Hoàn hảo
 • Proper Prep Protocol
 • GELFX Nail Tip Primer
 • Overlay Application
 • Làm mịn móng nghệ thuật
 • Sửa Móng Bị Gãy
 • Nước tẩy sạch Móng hư
 • Khắc Phục sự cố Bodyguard

Các Sản Phẩm Tiêu Biểu Trong Khóa Học

 • Bodyguard
 • LED 800FX Lamp
 • Nail Tip Primer
 • Lint-Free Wipes
 • GELFX Buffer
 • Pro Zebra File

Về Giảng Viên

Amy

1 Chi Tiết Khóa Học

Not Enrolled
Miễn Phí

Chi Tiết Khóa Học Includes

 • 8 Bài học
 • 3 Các Bài Kiểm Tra
 • Chi Tiết Khóa Học Certificate
Tiếng Việt